Jakt

Jakt

Den stolte furuskogen på Frønningen, som gjennom århundre har vært den viktigste ressursen for bygdesamfunnet, representerer i dag en relativt ubetydelig verdi, sett med tradisjonelle øyne. Det er fortsatt mulig å ta ut en del fint tømmer, men dette er ikke lenger nok til å holde liv i en bygd. Da sagbruket ble lagt ned i 1997, var det tid for å tenke annerledes ressursbruk. Skogene ble på ny gjenstand for stor menneskelig aktivitet, men denne gangen hjortejegere istedenfor tømmerhoggere. Flere bygninger ble restaurert og det ble gjort tiltak for å forbedre beitene for hjorten. Det jobbes nå for å forbedre en god del av skogsveinettet, - dette både for jegere og skogsmaskiner. Tømmerhogsten må holdes i gang, da hogstflatene gir godt beite for hjorten. Men under planleggingen av hogstene legges det stor vekt på flatestørrelser og arrondering, - til fordel for viltet og jegerne. På Frønningen har hjorten også et friområde hvor det vanligvis ikke jaktes. Dette området er viktig for å gi dyrene fred i brunstperioden. Ofte er det mye brøling i og ved det området. Etter som ungskogen har vokst til har det og blitt en sterk bestand av småvilt, som bla. tiur, orrfugl og hare. I fjellet er det både lirype og fjellrype. Stadig flere jegere kommer for å jakte småvilt, gjerne i kombinasjon med hjortejakt. Noe av det mest spesielle ved Frønningen er den store variasjonen i terreng, - her finner du alt fra det flateste østland til det bratteste og villeste vestland. De fleste velger å jakte i det flate terrenget, men stadig flere blir tiltrukket av de mer spektakulære områdene også.

 

Fiske

På Frønningen er det muligheter både for fiske i Sognefjorden og i ferskvann. I fjorden kan man fiske etter torsk og lyr og en god del annet. Da det ofte er mye småhval (nise), sel (kobbe) og oter, samt en og annen spekkhogger, i tillegg til mye forskjellig sjøfugl, som lever av fisken, må en regne med å ha en viss tålmodighet for å sikre seg middag. Ofte er det store stimer med makrell der om sommeren. Bruk av trollgarn kan være effektivt. Det blir fanget en god del krabbe og hummer. I juni og juli kan man oppleve både at både laks og sjøørret svømmer langs land. Oppe på Frønningplatået er det flere fiskevann, med etterhvert fin ørret. Ved Frønningvannene, 700 moh, drives det aktivt med kultivering for å få opp fiskestørrelsen. Dette tjernet ligger i urskogpregede omgivelser. Det er skogsbilvei frem til området. Her kan det være fint å fiske fra kajakk eller båt, men også fra land, gjerne med vadestøvler. I skoggrensen oppe på ca 900 moh ligger fremspringet Slompen. Et meget naturskjønt område, hvor det også er et fint fiskevann. Det er også mulig å fiske i Sagelven, som er en fin elv å vandre langs, selv om det er typisk mindre fiskestørrelse der.