Kunne du tenke deg å bu...  ?

På Frønningen er det mulighet for å bo i lengre eller kortere perioder i utleiehus. Det er også noen ubebodde hus på fine plasser, hvor det kan være aktuelt å leie ut for lengre perioder, fortrinnsvis for folk som er snekkerkyndige.  Her kan du virkelig bu slik ingen skulle tru...

Her kan det etableres fadderordninger og/eller åremålsavtaler.

Interessert? Ta kontakt med Vilhelm Rumohr

Utleie av hus og hytter til kunstnere

På Frønningen er det mulig for kunstnere, forfattere og lignende å leie bolig for kortere eller lengre tidsrom. Når sommeren og jaktsesongen er over, står flere hus tomme. Da er det mulig å leie til en rimeligere pris enn i høysesongen. Noen hus blir ledige allerede i september, og noen ved juletider. Sommersesongen begynner typisk i mai.

Langtidsleie er også aktuelt. Det finnes ledige hus på småbruk med flott beliggenhet, som kan leies på åremål eller i en form for fadderordning. Det siste er foreløpig mest egnet for nevenyttige folk da det dreier seg om ganske slitt bygningsmasse.