Kunstner? Få inspirasjon - jobb kreativt på Frønningen

lyngset_1500.jpg

På Frønningen er det mulig for kunstnere, forfattere og lignende å leie bolig for kortere eller lengre tidsrom.

Når sommeren og jaktsesongen er over, står flere hus tomme. Da er det mulig å leie til en rimeligere pris enn i høysesongen.

Noen hus blir ledige allerede i september, og noen ved juletider. Sommersesongen begynner typisk i mai. Langtidsleie er også aktuelt. Det finnes ledige hus på småbruk med flott beliggenhet, som kan leies på åremål eller i en form for fadderordning. Det siste er foreløpig mest egnet for nevenyttige folk da det dreier seg om ganske slitt bygningsmasse.

Interessert? Ta kontakt med Vilhelm Rumohr på mob. 41 10 13 00.